Erfpacht aftrekbaar?

Wat is erfpacht of erfpachtcanon precies? En is het wel of niet fiscaal aftrekbaar?

Wat is erfpacht?

Als je een huis wil kopen, kan dat huis gebouwd zijn op eigen grond of op grond waarop erfpacht rust. In het eerste geval word jij eigenaar van de grond, in het tweede geval blijven zowel de grond als de woning erop eigenlijk van iemand anders - bijvoorbeeld een particulier, maar het kan ook de gemeente zijn. Wat jij dan koopt, is het recht van erfpacht. Dit is het recht om de grond en het huis dat op die grond gebouwd is, te gebruiken.

In Nederland bestaan er 3 soorten erfpacht, en het verschilt per soort of de erfpacht wel of niet fiscaal aftrekbaar is.

1. Erfpacht met een periodieke canon

Erfpacht met een periodieke canon betekent dat je periodiek – bijvoorbeeld iedere maand of ieder jaar – een bedrag betaalt aan de verpachter van de grond. Dat bedrag heet canon. Let op: deze vergoeding staat niet voor altijd vast. Dat houdt in dat de canon fors kan stijgen als de erfpachtperiode afloopt. Let hier dus goed op.

Fiscaal aftrekbaar: ja.

2. Tijdelijke afkoop van erfpacht

De term zegt het al: je koopt de erfpacht af voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld voor 75 of 100 jaar. Dan voorkom je stijgingen van het bedrag dat je anders periodiek zou moeten betalen. Zo’n stijging kan voorkomen als de prijs van de grond waarop het huis is gebouwd, meer waard is geworden.

Fiscaal aftrekbaar: nee, helaas niet. Maar als je een lening afsluit voor de tijdelijke afkoop van erfpacht, kun je de rente die je daarover betaalt wel aftrekken.

3. Eeuwigdurende afkoop van erfpacht

Met deze vorm van erfpacht betaal je eenmalig een bedrag. Dan heb je de erfpacht afgekocht, maar je bent nog steeds geen eigenaar van de grond. Hou je dus wel aan afspraken die je inhoudelijk hebt gemaakt met de grondeigenaar.

Fiscaal aftrekbaar: nee, ook voor de eeuwigdurende afkoop van erfpacht geldt dat je alleen de rente over een eventuele lening voor de afkoop fiscaal kunt aftrekken.

Het is dus belangrijk om goed te kijken naar wat voor jou beter is: periodiek betalen, tijdelijk afkopen of de erfpacht eeuwigdurend afkopen. Dit kun je het beste bespreken met je hypotheekadviseur of met een notaris.

Twitter

Nieuwste woningen

Verwacht
Eiland 1
Maassluis
kamers