Meer lenen bij energiezuinig huis

Energielabel en energiebesparende maatregelen

Voor een woning met een beter label (D of beter) kan per 1 januari 2024 méér worden geleend dan voor een woning met een slechter (E, F en G) energielabel. Een beter energielabel leidt immers tot lagere energielasten. De hypotheeklasten worden daardoor meer gekoppeld aan het maandelijkse budget en de daadwerkelijke maandlasten.

Het laatste punt speelt ook een rol bij de extra leenruimte voor energiebesparende maatregelen. Per 1 januari 2024 ontstaat er extra leenruimte voor woningeigenaren die hun gekochte of huidige woning met een slechter label willen verduurzamen. Verduurzaming leidt immers tot lagere energielasten.

In de toelichting op de regeling wordt verduidelijkt dat een NulopdeMeter-woning vergelijkbaar is met energielabel A++++. Indien die betreffende woning daarnaast een energieprestatiegarantie van 10 jaar heeft groeit de leenruimte met een extra 10.000 euro door naar 50.000 euro (zie laatste regel van de tabel).

 

Uitgangspunt van bovenstaande tabel is een geldig energielabel. Indien het gaat om een nieuwbouwwoning kan worden uitgegaan van het voorlopig label.

 

Wanneer er géén of geen geldig energielabel beschikbaar is, kan er maximaal €10.000 worden geleend voor energiebesparende voorzieningen.

 

Meer informatie over de regeling vindt u op: Staatscourant 2023, 30022 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl) en Meer hypotheekruimte voor verduurzaming, alleenstaanden en studenten | Nieuwsbericht | Home | Volkshuisvesting Nederland

Terug naar overzicht